Home
Video
Uçak hobilerimiz
Müzik dinle
Eğlence ve Oyun
Çeşitli konular
Dünya
Türkiye
Magazin
Ekonomi
Otomobiller
Toplum ve Yaşam
Kültür
Kırkpınar Güreşleri
Nevruz Bayramı
Alevilik
Hacı Bektaş Veli
Askerlik
Yunus Emre
Mevlana
Osmanlı Padişahları
Kanuni'nin Metupu
Aşıklık Geleneği
Aşık Tekke Edebiyatı
Pir Sultan Abdal
Köroğlu
Destanlar
M. Kemal Atatürk
Gelenek - Görenekler
Kültürel Takvimler
Nazar ve Büyü
Batıl inançlar
Rüya Nedir
Cin ve Peri Nedir
Halk Müzigi
Sünnet Nedir
Nasrettin Hoca
Kültür Nedir
Sanat
Bilim ve teknoloji
Site hakkında
Bize ulaşmak
Konuk defteri

      

Kırkpınar güreşleri

 

Nevruz kutlaması

 

Ispanya boğa festivali

 

Ata sporu Cirit

Kültür nedir, 

 

Kültür bir toplumun yada bir insanın düşünce, tutum ve davranışlarını etkiliyen öğretilerin yanırsıra, insanın, insanlığa kattığı değerler bütünüdür, her ortamın bir sabiti olduğu gibi, her birimin hatta alt birimin de bir kültürü vardır, bu kültürler şehir efsaneleri tabir ettiğimiz hikayelerden gelebileceği gibi bilgi birikiminden de kaynaklanabilir... ne kadar legal yada illegal olsada bu kültürlere uymayanlar o altbirim tarafından dışlanır... gerçi bazı noktalarda kendi kültürünü yaratma çabası da doğabilir, ama sonuçta değişmez, sabitten ne kadar uzaklaşılırsa o kadar tepki çeker bunu yapan kişi. Kültür insan toplumunun, biyolojik olarak değil de, sosyal olarak kuşaktan kuşağa aktardığı maddi ve manevi ürünler bütünüdür,

Diğer taraftan bir şeye cesaret edebilme sorunudur... okumaya cesaret edebilme, bir görüşe inanmaya cesaret edebilme, görüşlerini açıklayabilme cesaretidir... insanlık o uğraşının üstyapısı değil, temelidir. Kültür, insanlığın ortak bilgi birikiminden yararlanılarak, yaşamı kolaylaştırma doğrultusunda, olayları doğru dürüst değerlendirebilme donanımına sahip olma anlamınada gelebilir, çarpı cetvelini bilmek gibi.. içinde yaşanılan toplumun alışkanlıklarını farkına varmadan benimsemiş olmak anlamına da gelir, demek ki bir genel kültür var, bir de yerel kültür... araba kullanmak genel bir kültürün parçasıdır... trafik kurallarına önem vermemek de... mesela aşiret beyliği, veyahut köy ağalığı kırsal kesim geleneğine uzantılı yerel bir kültürün parçasıdır.

Konuyu biraz daha netleştirirsek... teknolojik üretim kültürü evrensel bir kültürdür... kimse kendi yerel kültürüne uyduğu gerekçesiyle, pervanesi yere dönük helikopter de yapamaz, ekranı kağıttan olan bir bilgisayar da... ancak tüketim kültürü, değişik iklim koşullarına göre yerel olabilir... daha doğrusu kültürü şöyle bir tanımlayıp, uzerinde düşünebiliriz.

Kültür aslında yetiştirmek kökeninden geliyor... o zaman  elma, ağaç, hayvan yetiştirmek de kültürün içine girebilir mi?
kültürü, bir yaşama biçimi bilgisi olarak tanımlayabiliriz. Insan elinin ve aklının değdiği her şeyin, kültür ürünü olarak adlandırılabileceğini düşünebiliriz... bu da demek oluyor ki, elmayı insan kontrolü altında yetiştirirsek artık ona bir kültür ürünü olarak bakabiliriz... bu düşünme şekli bizi doğa, kültür, doğal, kültürel ayrımına götürür... bu da başlı başına bir tanımlama yöntemi sayılır... doğanın içindeki her şey kültürün dışında mı kalır yoksa ağaç kendiliğinden varolmuşsa ‘doğal’, bir insan eliyle dikilmişse ‘kültürel’ mi olur?.. ama sonuçta bu adlandırmaları, tanımları yapan ‘biziz’, o yüzden tüm bu ayrımlar zaman içinde, ‘kültür’ içinde anlam kaymasına uğrayabilir. Batı kendi kültürünün evrensel ve tek doğru olduğu iddiasıyla ortada dolaşırken, biz evrensel kültür olamayacağını düşünüyoruz... çünkü tüm zamanlarda ve tüm mekanlardaki insanların ‘ortak’ bildiği hiç bir şey olmadığını düşünüyoruz.

Evrensel terimini kullanırken tek bir insanı dahi bunun dışına atamayız... ahlaki değerler, iyi kötü, ölümün algılanışı, doğanın algılanışı zaman içinde hep değişmiştir, çünkü kelimeler, kavramlar ancak bilgiyle, belli bir kültür çerçevesinde anlam ifade eder. Kültür, temelinde ‘simge’nin olduğu, sembolik bir iletişim biçimidir... görmesek de bilmemizi, tahayyül edebilmemizi sağlayan simgelerdir. Kültürü, yaşama biçimi bilgisi olarak kabul edersek, hiç bir kültür birbirinden üstün olamaz... bugün sık kullanılan anlamıyla ‘kültürlü’ bir insan, dağa çıktığında oranın koşullarında yaşamını sürdürecek bilgiden yoksun kalırsa, dağın ‘yerli’sinden kültürsüz bir durumda kalacaktır.

Bu açıdan bakacak olursak, kültür ve zekayı da birbirinden ayırmış oluruz... zeka bir potansiyeldir, bunu tanımlarken doğal olanla kültürel olanı karıştırmamalıyız... mesela başka bir ülkenin çocuklarına, ait olmadıkları bir kültürel düzen içinde zeka testi yapılırsa bu doğru bir sonuç veremez... dünya da her şey, her savaş, her haber, her hikaye, her cümle bir bakış açısından yansıtılıyor... bunu unuttuğumuz anda, tarihi köklerinden kopartır ve bugünü, bugünün koşullarını ve sistemi ‘doğal’ hanesine yazarız... doğal, kültürel olanın tersine değiştirilemez olandır, sistemin başarmaya çalıştığı kendini doğallaştırmak, bunu her insanda içselleştirmektir... bunu başarırsa bir şeylerin farklı olabileceğini hatırlamaz ve değişim gücünü kaybederiz... "kültür, her şeyi okuyup unuttuktan sonra aklınızda kalanlardır... belli bir alanda veya ülkede yaşayan insanların kişiliklerinin ortalamasıdır... insanın kültürü olmaz, kişiliği olur... kültür sadece geneli kapsar.

Kültürsüz insan yoktur. kültürle “genel kültür” karıştırılmamalıdır... insan bir toplumda doğar ve her toplumun kültürü vardır... hayata ve yaşama ilişkin o toplumun kültürü dışında bir kültürü bilmeyen insan kültürsüz değil, ötekinin kültürünü bilmeyen insandır. Bu bağlamda kültür, insanın yaşamsal faaliyetleri için önemli olan, yarı bilinçli, bilinçli veya bir takım araçlarla aktarımsal olarak kazandığı, bilgi, deneyim ve davranışlar bütünüdür denilebilir... bütün etkinliğini şüphesiz doğa ile iç içe gerçekleştirmiş olan insan zamanla estetik bir bakış açısını kazanarak resim, müzik, şiir, heykel ve sayre gibi sanatları kültürel zenginliğinin içine katmıştır.

Insanın yaşamsal varlığı salt biyolojik temellerden oluşmamakta bununla beraber kültürel uyum yeteneğine de dayanmaktadır. Alışkın olmadığı çok farklı coğrafya ve iklim koşullarına kültürel uyum yeteneğine sahip olan insanın yeryüzünde kendine yaşam alanı edinemeyeceği yer yok gibidir... örneğin ekvatoral bölge yaşamını benimsemiş bir insanı kutuplara yerleştirdiğimizde daha önceki ısınma, barınma ve beslenme gibi alışkanlıklarını değiştirme yoluna gidecektir... değişen maddi koşullara geliştirmiş olduğu bu uyum yeteneği insanın yaratıcı zekasının bir ürünüdür... diğer yandan toplumların tarihlerinde ortaya çıkmış olan farklı üretim biçimleri, göçler, iklim değişiklikleri sosyo-kültürel yaşamın köklü değişimlere uğratmıştır... avcı-toplayıcı, feodal, kapitalist toplumlar arasında göze çarpan bu muazzam kültür farklılıkları aslında kültürün değişmeyen bir kurallar bütünü olmayan son derece değişken bir unsur olduğunu göstermektedir... bu değişkenlik faktörü uzun çağlar boyunca kültürlere çeşitlilik, derinlik ve karmaşa katmıştır.
Kısacası kültür, bir insan toplulugunun, belli bir zaman içinde... ve her alanda ürettiği maddi ve manevi değerlerin toplamıdır.

Bu sitenin bütün hakları saklıdır - copyright © 2009 - gezmek.org

                                                                                                                                                 

to Top of Page