Home
Video
Uçak hobilerimiz
Müzik dinle
Eğlence ve Oyun
Çeşitli konular
Dünya
Türkiye
Magazin
Ekonomi
Otomobiller
Toplum ve Yaşam
Kültür
Sanat
Halk Ozanları
Neşet Ertaş
Aşık Veysel
Mahzuni Şerif
Muhlis Akarsu
Dadaloğlu
Seyrani
Erzurumlu Emrah
Murat Çobanoğlu
Türk Edebiyatı
N. Fazıl Kısakürek
Kaldırımlar Şiiri
Zindan İki Hece
Mehmet Akif Ersoy
Mimar Sinan
Namık Kemal
Divan Şairi Fuzuli
Sözel iletişim
Süsleme Sanatları
Sanat örnekleri
Abstrakt Sanat
Abstrakt Resimler
Abstrakt Posterler
Abstrakt Fantazi
Bilim ve teknoloji
Site hakkında
Bize ulaşmak
Konuk defteri

 

 

abstrakt sanat    sanat resimleri

Abstrakt sanat

 

Abstrakt sanat

 Sanatı oluşturan öğeler

Sanat tanımlanması zor olan evrensel fikirlerin, düşüncelerin estetik hüviyet kazanmasıdır, bir bütün olarak bakılması gerekir, toplumun aynasıdır bir bakıma, kimileri için iç boşluğunun doldurulması, kimileri için hayatın ta kendisidir...  hangi perspektiften bakılırsa bakılsın çok geniş bir kavramdır, insanların çok eski çağlardan beri kullandıkları bir anlatım aracıdır... ortaya çıkarılan her eserin temel olarak bir işlevi vardır, olmak zorundadır... sanat kimilerine göre modern zamanların ismi konmamış alternatif eylemidir, tabulara baş kaldırarak varolduğu halde, kendisi tabuya dönüştürülmüş bir mefhum'dur, kimilerine göre duyguların dışa vurumu, kimilerine göre de maddeyi geçip manayı göstermenin en yegane yoludur. Aslında sanat herkesin yapabileceği bir iştir... önemli olan yapılan eserin diğer insanlar tarafından benimsenmesi, anlaşılması ve beğenilir bulunmasıdır,

Ancak sanat bir senaryo yazma işi değildir... özellikle muzikal alanda icra edilen sanat, herhangi bir ego tatmininin bir ürünü olmamalı, sanat hem incelik hem kavrama gücü gerektirir... sanatı alabildiğine temiz ve spontan duyglarla ve düşüncelerle icra etmek gereklidir, sanatı başklarının fikirlerine empati kurmadan, onların tepkilerinde bir mana aramadan üretmek zorundayız, aksi halde sanat hem kültürel hemde evrensel özelliğini yitirmek zorunda kalır... ortaya çıkarılan eserlerde hür iradenin, olaylara bakış açısı ve öz eleştirinin dünya algılanmasında önemli bir yeri vardır "etrafımızda gördüğümüz tüm nesneler salt düşüncenin eseridir, düşünce ise beynimizin bir fonksiyonudur, ancak hayel gücü, pratik bilgi ve kabiliyet erdemi, sanatı uygulama noktasında çok önemli bir yere sahiptir, çünkü iradenin insana kesin bir hükmü söz konusudur, ve irade ahlaki açıdan bize düşünmemiz gerekeni düşündüren değil, yada yapmamız gerekeni yaptıran değil, insanın doğasında var olan bencilliğe hizmet eden bir güçtür, yani dünyada var olan bütün olguları iradenin bir eseri olarak görürsek, insanın çektiği acı ve ıstırabın baskısından kurtulmasının bir yolu olarak tanımlamak mümkün olabilir.

sanat resimleriLakin insan hayatının önemli bir kısmının acı ve ızdıraplar içinde geçme olasılığı mantıklı görünüyor, başta da belirtiğim üzere her şeyi iradenin bir eseri olarak görürsek, mutlak gücü iradenin özünde bencillik için çalışan bir olgu olarak kabul edersek, burada çelişkili bir durum söz konusudur çünkü bencil insan hep kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiği için, mutluluk araması beklenen bir durumdur, işte bu noktada sanatın insan iradesini, insanın acısını anlık hazlar vererek bastırdığı söylenebilir. Sanatın çıkış noktasını bu kalıba oturtarak şöyle bir tanımlama yapmakta uygun olabilir, sanat acılara kederlere başkaldırmayla var olan bir olgudur. Bir taraftan büyük, neşeli, hüzünlü, iyi, çirkin, saçma, komik, güzel ve bütün bu sıfatları bünyesinde taşırken diğere taraftan acısız bir sanat düşünülemez, ama özü gereği sanat acısız olmasıdır... çünkü sanat yapıtı günlük hayatın yoksulluklarını, dertlerini, sıkıntılarını arkamızda bırakmamızı sağlar, ancak sanatın uygulanması ve algılanması konusunda birçok sorun vardır... anlatacak çok şey varken bunları anlatamama acizliği içerisinde, kendimizi en iyi şekilde ifade etme çabasındayız, sanatın bir paradoksu adanmışlığın ve disiplinlı bir yaşamın, tanınmak ve ödüllendirmeye denk olduğunu sanırız, harika yeteneklarimize rağmen hiçbir eserimiz olmayabilir, ancak ilhama inanmak gerekir, her kim tek başına yeteneğin kafi geldiği inancıyla "ilham perileri'nin" tapınağından esinlenmeden yaklaşırsa, acemilikten kurtulamayacak ve onun anlamsız şiirleri... bir başkasının şarkılarının gölgesinde kalacaktır, sanatın uygulama noktasında bir diğer önemli sorun ise sanatçının sevdiği şeyi üretme isteğinden ziyade, pazarlanabilir bir eser yada ürün üretme kaygısıdır, sanatın insan hayatında insanı dünyadan uzaklaştırma gibi önemli bir katkısı olmasına rağmen, sanatını icra eden bazı kişiler, çoğu zaman belli bir amaca yönelik hareket ettiği için, o eserin işlevselliği çoğu zaman yerini içi boşaltılmış bir "şöhret" eserine bırakmıştır, bu noktada tekrar başa dönersek, belki de insanların sevdikleri şeyi yapabilme riskini göze alabilmeleri için gerçekten acı çekmeleri gerekiyordur, aslında ne alakası var:

Sanatın insan üzerinde diğer bir etkisi ise insanın kullanabileceği özgür ortam yaratmasıdır, çünkü bir amacı yoktur, herhangi bir eseri niçin sevdiğini bilmeyen yada bir şeyi neden yaptığını bilmeyen bir sanatcı yoktur bu dünyada, örneğin bir ressam, bize sadece bakmak için bir şey verir, o eserde tam istediğimizi görürüz, nasıl istersek öyle görürüz... yada sadece kendimizi görürüz , dünyadan anlık uzaklaşmalar ve iradenin hükmetmediği bir beynin salt gerçekler gösterisinden almak istediğimiz hazzı alırız, gördügümüz her şey, bizim gördüğümüz şeylerin üstüne yansıyan kendi özelliklerimizdir ... bizi mutlu eden her şey aslında beynimizin sanat eserleridir...  bu şeylerin bizi mutlu etmesi bize ait olup olmamasıyla ilgili değildir, bütün duygular "ben egosu" varolduğu sürece yaşar, insanı etkileyen tüm olaylar, insansız hiç bir anlam ifade etmeyebilir... hatta ne anlatmaya çalıştığını söyleyen bir sanatçının eseri bile, o söylediği için insanı duygulandırmaz, bizim görmemiz gereken şey önceden belirlenmemiştir, sanat eserinde biz neyi görmek istıyorsak, aslında biz sanatta onu görüyoruz.

                                               Bu sitenin bütün hakları saklıdır- copyright © 2008-2017                                                      

 
to Top of Page