Home
Video
Uçak hobilerimiz
Müzik dinle
Eğlence ve Oyun
Çeşitli konular
Satanizme dikkat...
Ölüm Anında Neler...
İlkel Televizyonlar
Aya Gidildi mi?
Yıldırım gibi Şimşek
Renk Özellikleri
Fotoğraf Çekimi
Tek Hücreden İnsana
Masonluk Nedir
Deyyusu Ekber
Yobazlık
Gerçek Aydın Kimdir
Area 51
Dr. Mehmet Öz
Çocuklarda Cinsellik
Tarla Figürleri
Ateşli Silahlar
 Dia Show Silahlar
Silah Resimleri
Tüfekler
Tabancalar Tüfekler
Dünya
Türkiye
Magazin
Ekonomi
Otomobiller
Toplum ve Yaşam
Kültür
Sanat
Bilim ve teknoloji
Site hakkında
Bize ulaşmak
Konuk defteri

Yobazlık, 

Yobazlık sadece dinsel anlamıyla değil de, daha genel anlamıyla, her hangi bir ideolijiye körü körüne bağlanmak şeklinde açıklarsak,Türkiye'nin en büyük sorunlarından biridir, sadece Türkiyenin değil bütün dünyanın sorunudur, toplumun bütün katmanlarında olabilir... her mesleğin, her ideolojinin yobazı olur, mesela din yobazı, fen yobazı, devrim ve evrim, siyaset ve makam yobazları... hatta kendi çevremizde bile tanıdığımız en zengin, en kibar, entel dantel, okumuş yazmış, tahsil görmüş yobazlar vardır... yobazların en azılısı, en zararlısı, kaba, saba, saldırgan, sürekli baskı yapmaya yönelen para, mal ve güç yobazları... mesela  Amerika'nın Irak, Afganistan gibi devletlerde yaptığı işgal...18 ve 19'cu yüz yıllarda Avrupalı'ların dünya üzerinde sömürgecilik ve kolonileşme anlayışı da bir bakıma yobazlıktır, emperyalizmin kökü olan " imperium " kelimesi latince de imparator demektir, imparatorun amacı dini ve milli değerleri yaymaktır.

İmparator, güç ve otorite demektir, bir imparatorlukta bulunan en önemli şey güç faktörüdür, çünkü ancak güç ile sözde milli değerler tüm dünyaya yayılabilir ve dünya'ya ancak bu şekilde hükmedilebilir. Bizim bugün ki emperyalizm anlayışımız ise bir ülkenin gücünü gösterip büyüklük taslaması ve kendi kültürünü empoze etmesidir, örneğin Amerika emperyalizm sayesinde liberalizmi yaymıştır, emperyalizm bir ideolojidir ancak en önemli gördüğü şey fetih yapmak, toprak kazanmak ve sınırları genişletmektir, örneğin Hitler'in komşularına savaş açması sınırlarını genişletmek arzusu, tarihte görülen bazı sömürgecilik hareketleri de emperyalist hareketlerdir, sömürgecilik yapan ülkelerin sömürdükleri ülkelere medeniyet götürdüklerini iddia etmeleri de komik bir yalandır, amaç sömürmektir.                                                                                                              

Yani kısacası yobazlık dünyanın bütün ülkelerinde bulunur, Amerika, Almanya, Hollanda, İsviçre, veya İran, Irak Afganistan, İngiltere, Rusya, Japonya, İspanya, Fransa, daha doğrusu yobazı olmayan bir ülke yoktur... batı da bunlara Fundamentalist derler, bu ülkeler aslında kendilerini tarif ederler, bazıları ortodoks tabiri kullanır, bazıları ise tutucu, gerici yada kökten dinci tabiri kullanır, bir başka ülke radikalizm der, yobazları türlü türlü tarif edenler olur... yobazın yeri, yurdu, adresi, dini, ırkı kadını, erkeği olmaz... milletin imanını, ahlakını bozan, satılmış yobazlar vardır...

Yobaz kelimesi sadece bir kesime hitap etmez çünkü... elini sallasan yobaza değer, entellektüelim diye geçinen yobazlar, marjinaller, ateistler, sağcılar, solcular, çağdaş yobazlar ile doludur etraf...

Yobazlık sadece kişide değil, toplumda kültürde çözülmesi gereken bir hadisedir, kendine göre etrafındaki insanlarla, konuşmadan, anlamadan dinlemeden, konuyu anlayacak kapasitesi olmasına rağmen anlamaya bile çalışmadan... hiç kimseye zararı dokunmayan, dininde inancında samimi olan insanlara "yobaz" yaftası yapıştıran insanlar da bir bakıma gericidir, hemde yobazdır aslında...hatta onlar yobazın ta kendisidir... kelime anlamı olarak öncelikle "kaba saba, incelikten yoksun" anlamında bir kelime olmasıyla birlikte, belli bir inanca toplumda etkileşime kapanacak şekilde kendisini kaptırmış kişi anlamına da gelebilir bu bağlamda... satanistler, depdebeciler, post-nihilistler bile "yobaz" olabilir... dolaysiyle kelimeye dikkat etmek lazımdır.

Yobaz, tutucu yada bağnaz demektir, kişinin sevdiği ve nefret ettiği şeylerde aşırılığa kaçması ve kendi bildiklerini tartışmasız doğru, başkalarınınkini tartışmasız yanlış kabul etmesinden kaynaklanır. Cehalet ve bencillikten beslenen bu duygunun dinle inançla hiçbir alakası yoktur... bütün dinlerde vardır, belli bir düşünceye yada inanca, başkalarını tanımama derecesinde bağlanmaktır yobazlık, islamcı yobaz olabildiği gibi ülkücü yada sosyalist yobaz da olabillir, islamda olsun, hiristiyanlıkta olsun, dinde bağnazlığı hat safalara vardıran başkalarına fikir dikta eden, baskı yapmaya yönelen kişi anlamına da gelebilir... yobazlık bir düşünce tembelliği halidir, iinsanın düşünce yeteneğine açıkca ihanetidir... yobazlık denince ilk başta hemen, din ile bağlantı kurulması da bu yüzdendir, çünkü din özünden doğmatik ve hassastır, bununla birlikte dinden gayri envai çeşit düsünce sisteminin de doğmatiklikten alacağı bir nasip vardır, adı düşünce sistemi olmasına rağmen düşünce tembelliğinden müzdarip yobazlar, onu da doğmatik hale getirmektedir, düşünce sisteminin öğelerini doğma kabul etmekte beis görmeyecektir.

Liberalizm ve Emperyalizm birbirine bağlı kavramlar olabileceği gibi tamamen ayrı da düşebilir, liberalizm 18'ci yüzyılda ingilterede doğmus bir ideolojidir, ve o tarihte ingilterede miliyetçilik'ten değil ama emperyalizm'den söz edilebilir, o dönemde bazı tarihçiler ingiliz sömürgeciliğinin sebebini şöyle açıklarlar: savaşlar sonucu özellikle gençler olmak üzere pek çok insan hayatını kaybetmişti, ülke nüfusu azalmıştı ayrıca Almanya ve ABD'nin güçlenmesi ile sömürgecilik yarışı başlamıştı, bazıları bunu emperyalizmin, kapitalizmin en üst düzeyi olduğunu söyler, ancak emperyalizm 19'cu yüzyılda milli tutumla bağdaşmış ve pergermanizm ile raşizme yönelmiştir, Hitler zamanında ise bu akımlar doruğa ulaşmıştır, eğer amaç milliyetciliği yaymaksa milliyetcilik de emperyalist olabilir, ancak amaç toprak almak ve hükmetmek ise emperyalizm milliyetcilikten kopar, bağımsız kalır.

Düşünce tembelliğinin sonucu olarak, yargıları bir analitik süzgecin delikleri arasından geçmeyeceği için davranış kodu ezberletilmiş doğadaki hayvanlar gibi hayatın her aşamasını şekil ve format üzerinden sınıflandıracak ve kafasında etiket'lediği kodlara uygun bir durumda kendisine ezberletilmiş veya daha da kötüsü kendi kendisine ezberlediği davranış kutuphanesinden uygun karşılığı çıkaracak ve uygulayacak, bu 'uygun' karşılığının 'akla uygun' olmasını beklemek neticede tüm dünyanın kendi kafasındaki doğrulara göre olmasını isteyen, hastalıklı ve oldukça tehlikeli bir düşünce biçimidir.

Bu sitenin bütün hakları saklıdır © 2008 -2017 gezmek.org
to Top of Page