Home
Video
Uçak hobilerimiz
Müzik dinle
Eğlence ve Oyun
Çeşitli konular
Satanizme dikkat...
Ölüm Anında Neler...
İlkel Televizyonlar
Aya Gidildi mi?
Yıldırım gibi Şimşek
Renk Özellikleri
Fotoğraf Çekimi
Tek Hücreden İnsana
Masonluk Nedir
Deyyusu Ekber
Yobazlık
Gerçek Aydın Kimdir
Area 51
Dr. Mehmet Öz
Çocuklarda Cinsellik
Tarla Figürleri
Ateşli Silahlar
 Dia Show Silahlar
Silah Resimleri
Tüfekler
Tabancalar Tüfekler
Dünya
Türkiye
Magazin
Ekonomi
Otomobiller
Toplum ve Yaşam
Kültür
Sanat
Bilim ve teknoloji
Site hakkında
Bize ulaşmak
Konuk defteri
      

 

 

 

 

 

Nedir bu satanizm?

Satanizmi benimseyen veya şeytana tapan şahıslar canlı ve cansız alemde yegane gücün şeytanda olduğuna, bir kişinin ne kadar çok kötülük yaparsa şeytana o kadar yakın olunacağına ve derecesinin de o alanda büyük olacağına inanırlar... şeytana yakın oldukları için öbür alemde cehennemde fazla ceza çekmeyeceğini ve şeytanın hizmetlerinde olacaklarından dolayı rahat bir ortamda zebanilik yapacaklarına inanırlar. Satanizm bir din degil daha çok bir felsefe olarak tanımlanabilecek bir kavramdır... öncelikle Hiristiyanlığa kafa tutan, genel anlamda tüm dinlere karşı alternatif bir din olarak ortaya çıkan geçmişi çok eski olmakla birlikte kimliğini yeni kazanabilen bir harekettir. Bu akımlara modern protesto hareketide denebilir... temel inançları 21 satanist nokta, 9 büyük yasak, ve 9 bildiri olarak ele alınır. Batının genelde zengin aileleri tarafından Hiristiyanlığa tepkinin ürünüdür satanizm... tüm felsefesi Hiristiyan ögretisinin zıttı olacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca intikam ve kin gibi genel ahlak çizgisinin dışındaki şeyleri kural olarak benimsemiştir.


"İnsan bencil, çirkin, habis, yani kötü huylu ve korkulması gereken bir varlıktır... kötü olan şeytan değil aksine insanın kendisidir... amacımız şeytanı memnun etmektir..." bu sözler abd'de şeytan kilisesinin kurucusu Lavey'e aittir... antik satanizmde doğaüstü güçlerle ilişki kurma, büyü kullanma özelliği ön plandadır, gizli güçlerle bağlantılarının olduğuna inanırlar. Modern satanizmde ise uyuşturucu, seks ve sert müzikle dinlerdeki günah anlayışına başkaldırı ön plana çıkıyor. Günümüzdeki satanistler ister Amerika Birleşik Devletleri, ister Mısır, ister Türkiye'de olsun, ortak bazı ritüeller gösteriyorlar... giyim kuşam, saç sakal şekli, ibadet biçimleri, intihara yürürken geride bıraktıkları aynı mesaj, satanizmin serseri hareketi değil, ideolojik temelleri olduğunu gösteriyor, organize bir şekilde çalışıyorlar... özellikle internet sitelerinde çok hareketliler... bu yüzden çocuklarımıza dikkat etmek lazımdır... gençlerin aklını çelen web sayfalarını yoğun bir şekilde kullanıyorlar.

14-22 yaşlarında her bir satanist genç, bunlar birer satanizm uzmanıdırlar hatta bu konuda kitaplar önerirler, fikir tartışmaları yaparlar, kendilerini bir sosyal hareket, alt-kültür faliyeti olarak algılıyorlar. Satanistler ölümsüzlük, kıyamet, hayatın cehennem olduğu, ölümün gerçek boyuta geçiş olduğuna inanırlar, şeytana tapar gibi gözükmekle birlikte, asıl amaçları şeytanı yok edip dünyayı ele geçirmektir... dini kitapların üstüne aykırı eylemler yaparlar, hatta "eminim şeytan bizi seyrederken kıskanıyordur" derler, kendilerini üst düzey bir klan gibi hissederler, kendileri dışındaki insanları da aptal birer mahluk olarak görürler. Ancak toplumumuz, medya sayesinde " kolları döğmeli, kulakları küpeli, metal müzik dinleyen, siyah t-şört giyen" herkesi satanist olarak damgaladı.


Şeytanın yaptırım gücü var mı?

Şeytan bizim kültürümüzde gurur, kibir, bencillik gibi saplantıların esiri olmuş durumlar için kullanılan bir kavramdır... kelime olarak şeytan 'şatane' fiilinden türemiştir, 'uzak olmak' anlamına gelir.... insanı Allah yolundan uzaklaştıran herşey şeytanlık olarak tanımlanabilir. Kur'an-ı kerim'e göre, şeytan vesvese vererek insanı kötülük yapmaya sevkeden bir güçtür, insanın ruhunda çoraklaşma varsa, şeytan bunu işletir, hedeflediği insanı o insanın gücü ile vurur, çirkin şeyleri güzel gösterir, tuzak ve hilelerle hareket eder. Şehvet, nefret, intikam, hırs, sevgi, korku, öfke, şiddet gibi duyguları değerlendirmede yanılgıya düşürür, "şeytanın hilesi cidden zayıftır" (nisa, 4:76) ayeti insan aklının değerini ortaya koymaktadır. İnsanın nefsi sürekli kötü şeyleri emreder ve insanı onlara meylettirir, kişinin vicdanında neyin iyi neyin kötü olduğunu söyleyecek bekçi yoksa ve kişi kötü şeyler ile iyi şeylerin arka planını görecek ve duygusal zekaya sahip değilse, içi o isteklerine meyleder... islam inancına göre bu meyil içerisindeki insana şeytan kötülükleri süslü ve güzel gösterir. Hırsızlığa, yalana, şiddete kılıf uydurur, sevimli gösterir... ancak şeytan insanın hür iradesine hükmedemez.

"Ateist olma, satanist ol" ne demek...

Satanistlere göre materyalizm yanlıştır, ateizm aklen mümkün değildir, bu kadar mükemmel sanatlı ve kusursuz evreni var eden bir dış güç olması mantığın gereğidir. Satanistlere göre öldükten sonra insan yok olmaz... dünya hayatının cehennem olduğuna, ölümün gerçek boyuta geçiş olduğuna inanırlar. Bu nedenle kolayca intihar ediyorlar veya sevdiklerini kurban ediyorlar. Kedi-köpek katletmek, ibadetlerle dalga geçmek, kutsal nesneleri aşağılamak, kurban seçilen insanlara işkence ve tecavüz, grup seksi, uyuşturucu kullanımı, karabüyü ve büyü ayinleri yaparlar... vazgeçemedikleri şeyler siyah, karanlık, ve sert müziktir... black metal, heavy metal gibi müzik türleri, bu müzikte civciv çiğneyerek dans etmek (ozzy osborne), satanistlerin kendinden geçme yani orgazma benzer ritüelleridir. Aslında sert müzik satanistlerin iç sıkıntısının çığlığıdır... orgazm, devam ettirememenin öfkesi ve şiddeti ve umutsuzluğudur.

Satanizm neden yaygınlaşıyor?

"inançta büyü vardır" diye bir söz vardır... inanç insana çok aykırı şeyler yaptırabilir, eğer inanç sisteminde ahlak norm ve değerler yoksa veya yanlış ahlaki normlar taşıyorsa, o doğrultuda hareket edecektir. Yaptığının doğru olduğuna inanan bir genç başkalarını da buna inandıracaktır. Pasteur "tabiat boşluktan nefret eder" demektedir... demekki bir toplumda inanç boşluğu varsa, bu aykırı inançlarla doldurulacaktır... işte satanizmde de semavi dinlerin amentüsü, satanizmin amentüsü ile yer değiştirmiştir. Satanizm küreselleşmenin nimetlerinden yoğun bir şekilde faydalanan hayat standardı yüksek zengin çevrelerde yaygınlaşmaktadır... özellikle çocuklarını kendi hallerine bırakan ailelerde, sevgi ve disiplini beraber vermeyen ailelerde satanist meyveler alınmaktadır. Parçalanmış aileler ile alkol ve uyuşturucu madde kullanımının onaylandığı topluluklarda daha çoktur... gencin azarlandığı, aşağılandığı ailelerde, topluma ve aileye karşı öfke olarak satanizm gelişmektedir. Eğer bir ailede gençlere değer verilmezse, onunla zaman geçirilmezse, ana baba çocuğunun omuzuna elini atamıyorsa, sevgi dolu bakışla, tebessümle, güzel sözlerle iletişim kuramıyorsa.. birgün o ailenin çocuğu satanist olursa şaşmayın.

Kübün dışına sızanlar...

Şu anda toplumda manevi çoraklaşma, ahlaki yozlaşma ileri boyutlarda vardır... çirkin ahlakın kötü neticelerinden biri de satanizmdir... burada dindar bilinen insanların da büyük hataları vardır... din adına hareket eden kimselerin dünyalık peşinde koşmaları, ticari hayatta çıkar ilişkisinde acımasız bir kapitalist gibi davranmaları, Allah'ı değil nefsini memnun edenler gibi yaşamaları gençlere kötü örnek oluşturmaktadır. Toplumda çarpıcı bir sosyal çatlama, toplumsal kriz ve kırılma döneminden geçiyoruz... gençlere emretmeyen, onlara örnek olan, dostça, akıllı, hoşgörülü davranan, onlara zaman ayıran bireyler olmalıyız... çocukları eğitirken hatalarımızı düzeltmeliyiz.
 

Mü'min bir insanın en büyük amacı Allah'ı memnun etmektir, materyalist bir insanın amacı nefsini memnun etmek, satanist bir bireyin amacı ise şeytanı memnun etmektir... bir zamanlar yezidiler, antik satanizmin bizim topraklarımızdaki temsilcisi olmuşlardır, şeytana 'melek-i taus' derler... Hz. Ali'nin insan bedenine bürünmüş tanrı olduğuna inanırlar. Mardin-Midyat'ta çok az sayıları kalan yezidler "şeytan ile tanrı eşitti... sonra tanrı şeytanı kıskandı ve kutsal özelliklerini elinden aldı" diyorlar ve şeytanı tutuyorlar... insanların her türlü kötülüğü şeytana mal ettiklerini, asıl kötünün insan olduğunu savunuyorlar. Birde bunun modern satanizm versiyonu vardır... modern satanizm için, 1966 yılında Rosemary'nin bebeği isimli kitap ve film başlangıç noktası oldu. Şeytan tarafından gebe bırakılan ve deccal'i doğuran kadını anlatan filmin yapımcısı bir yıl sonra öldürülecekti. Bu filmde 'karabüyü danışmanı' rolündeki kafkas kökenli Anton Lavey (1930) ise, sonradan şeytan kilisesini kurdu ve baş rahip oldu. Şeytanın kutsal kitabında Lavey şunları söylüyor: "şeytanın çağıdır bu çağ... şeytan dünyayı yönetiyor."

Grubun amacı, 'bireyselliğin bütünleştirilmiş enerjisini toplayıp doğanın karanlık güçlerine ulaşmak... bu amaca ulaşmak için ilhamını büyü ve metafizik güçlerden almak bu yüzden' 666 rakamını uğurlu sayarlar. Geçen yıllarda Ataköy'de beraber ondördüncü kattan kendilerini bırakan Alp ve Aslı adında gençler, yazdıkları mesajda "biz buraya ait değiliz" diyorlardı. Biri ondört, diğeri onyedi yaşındaki derslerinde başarılı bu iki gencin ekonomik sorunları yoktu... bir ritüel gereği kedi yerine arkadaşını öldürenler ile satanizm bir kez daha ülke gündemine taşınmıştı. Bütün bu gençlerin ortak özellikleri satanizm inancına bağlı olmaları, öte yandan Amerika'nın Kaliforniya bölgesinde "yüce kaynak tarikatı"na mensup 39 satanist, toplu intiharlarında, "biz buraya ait değiliz" diye not bıraktılar... satanistler internetteki sitelerinde Türkiye'de sayılarının ellibin olduğunu söylüyorlar... bu korkunç bir rakam, eğer bu  doğru ise, pkk'da bile böyle bir genç ordusu olmadığına göre, Türkiye'yi yönetenler kafalarını ellerinin arasına alıp iyice düşünsünler ve kendilerini sorgulasınlar.

Fransızca bir kelime olan "satan" kelimesinin Türkçe karşılığı "şeytan"dır... Fransız dil uzmanlarını çalıştıran Türk emniyet teşkilatı, kelimenin kökenine kadar inmiş... satanizm ise şeytana ve kötülüğe gösterilen bağlılık ve onları yüceltme demektir...  geniş anlamda "Hiristyanlık dininin kurallarının değiştirilmesi" anlamına da gelir... ayrıca satanizm diğer anlamıyla da Tevrat' tan gelir ve " karşı çıkan" anlamındadır.

Satanizm akımını kuran ve onu bir doktrin olarak empoze eden ve onu bir din olarak ilan eden kişi Amerikada kara papa lakaplı Sandor Anton Lavey isimli bir şahıstır... Lavey 11 nisan 1930 yılında ABD de doğmuştur, kafkas kökenli bir aileden gelen Lavey önce aslan terbiyeciliği, polis fotoğrafçılığı, kriminoloji uzmanlığı, oyunculuk ve hipnotizörlük yapmıştır, 5 yaşından itibaren müzikle uğraşmış, yıllar sonra elektronik müziği seçerek synthesizer teknolojisi üzerinde çalışmalar yapmıştır, sonra majikal müziği ararken okult müzik adını verdiği parçalar bestelemeye başlamış... ona göre insan, egoist, çirkin, habis ve korkulması gereken bir varlıktı... kötü olan şeytan değil, aksine insanın kendisi idi ve kötülüklerini şeytan adının ardına gizliyordu.

Lavey 30 nisan 1966 tarihinde ABD nin San Francisco kentinde şeytan kilisesi'nin (satanik kilisenin) açılışını yaptı... örgüt, seçkin, zengin, eğitimli, üretken, eksantrik kişilerden oluşuyordu şahsın 1997 de 67 yaşında ölmesinden sonra şu an ki liderliğini Amerika' lı bir kadının yaptığı bilinmektedir. Ayrıca satanistler Lavey' in yazmış olduğu "the satanik bible: (satanik incil)" ve "satanic verses (şeytanın ayetleri)" isimli kitaplara inanırlar, Amerika'da en son olarak bilinen  bir kiliselerinin ve yaklaşık 20 bin üyelerinin olduğu bilinmekledir.

Lucifer, beelzebub, iblis ve karanlıklar prensi gibi isimler ile tanımlanan şeytan' ın çeşitli sembolleri bulunmaktadır. Fakat sembollerin en önemlisi pentagram adı verilen beş uçlu yıldızı, kollarını açmış bir adam olarak ifade etmek mümkündür.
Ayrıca Lavey "satanizmin temel ilkeleri" isimleriyle yazdığı kitabında şeytanı tanımlamış ve onun müsamahayı, realiteyi, duru ve temiz bilgeliği, nezaket ve kibarlığı temsil ettiğini söylemiştir... burada Lavey' in şeytanı sevimli hale getirme uğraşısı açıkça hissediliyor. Lavey' in şeytanı bu şekilde yorumlaması ilginçtir... o, kötülüğün ve şerrin kaynağı olarak bilinen şeytana, başka bir urba giydirerek sevimli hale getirme uğraşısı içinde gibidir... Lavey şeytana sadece güzel olan şeyleri layık görmemiş, bazı olumsuzlukları da nispet etmiştir, o nazik olduğu yerde aşırı serttir, hoş gördüğü anda baş kaldırıcı ve asidir. Lavey birgün etrafındakilere: Allah' ın iyi şeytanın kötü olduğunu dikte eden bir çevrede yetiştiklerini, iyi ve kötüyü, insanların kendi amaçlarına uydurup kullandıkları, rotatif terimler olduğunu söylemektedir, işte şeytan bu seçim gücünün sembolüdür.

Satanistlerin belirleyici özellikleri :

Satanistlerin ortak özelliği giyimlerinde siyah ve kırmızı renkleri tercih ederler... deri pantolon, şeytan başlıklı t-şörtler, abartılı gümüş takılar, yaz kış postal ve çizme giyerler, kiliselerde yapılan ayinlere katılırlar, çünkü satanistler kiliseyi şeytan için en iyi arkadaş görürler. Çoğunluğu yukarıda da belirtildiği üzere satanistliğin Hiristiyanlık kurallarını aşağılamak için değiştirilmesi amacını taşıdığından ters haç takarlar. Kıyafetlerinde satanist amblemleri göze çarpar... bu amblemlerin en önemlisi çift daire içerisindeki yıldızdır, diğerleri ise hayali çizilmiş insan ve hayvan karışımı yaratıklardır. Özellikle geceleri karanlık kuytu yerlerde ve mezarlıklarda toplanıp ayin yaparlar ve lider olarak kabul ettikleri Anton Sandor Lavey' in kitaplarını okurlar... metal müzik satışı yapan kasetçilere ve kafelere takılırlar.

Kedi kanı içerler ve bununla ölümsüzlüğe ulaştıklarını iddia ederler... satanistlerin nihai hedefi şeytanı da yenerek sonuçta dünyayı ele geçirmektir. Rakamlardan 7, 13, 666 sayıları, ayrıca keçi, şarap ve ekmek onlar için kutsal olarak bilinir... özellikle 13 rakamının kaza bela getireceğine inanırlar. Bütün dinler ve bütün kutsal kitaplara karşı aşırı bir saldırganlık içerisinde olurlar... guruba dahil her üyeye bir mitolojik isim verilir, özellikle yunan tanrı ve tanrıçalarının isimleri ile mitolojik kahramanların isimleri verilir, satanistler kendileri dışındaki herkesi, bilinçsiz, bilgisiz ve aptal görürler. 
 

Satanistlare göre...
şeytan yasaklayıcılığı değil, affediciliği temsil edermiş... şeytan boş hayallerin değil, asıl gerçekliğin temsilcisidir...
şeytan ikiyüzlülüğü, hilekarlığı değil, bilgeliği temsil eder... şeytan nankörler için boşuna harcanmış sevgiyi değil, hak edenlere gösterilen şefkati temsil eder... şeytan kötülere karşı öbür yanağı dönmeyi değil, intikamı simgeler... şeytan bazen insanı, bazen de hayvanı temsil eder, bazen daha farklı bir yaratık olarak dört ayak üzerinde yürüdüğü farz edilir... şeytan günah diye nitelendirilen fiziksel, akli ve duygusal zevklere neden olan tüm zevklerin simgesidir... şeytan kilisenin şimdiye dek sahip olduğu en iyi arkadaşıdır... şeytan barışçı değil savaşçıdır... kötülüklere karşı suskun kalmak yerine, intikam almayı öngörür... günah diye nitelendirilen, fiziksel, akli ve duygusal tüm zevklerin simgesidir.

Satanizm' in ilkeleri:

Lavey’ in yazmış olduğu the satanik bible isimli kitabında satanistlerin hayat kurallarını şu 11 madde şeklinde sıralamıştır;

size sorulmadığı sürece fikirlerinizi kimseye söylemeyin, içinde bulunduğunuz sıkıntıları, mutlaka duymak isteyenler dışında kimseye açmayın... bir başkasının evinde misafirseniz ev sahibine saygılı olun veya daha işin başında oraya gitmeyin. Sizin kendi evinizdeki misafir sizi rencide eder, canınızı sıkarsa sizde ona karşı zalimce davranın, karşı cins açıkça davet etmedikçe karşınızdaki insanı taciz etmeyin ve cinsel ilişkiye girmeyin. Problemi çözüp birini derdine çare olmak gibi bir mesuliyetin haricinde siz ile ilgisi olmayan hiçbir işe burnunuzu sokmayın... kendi emel ve arzularınızı gerçekleştirmede, şayet sihrin gücünü kullanarak başarılı olduysanız mutlak suretle sihrin hakkını verin, onun gücünü kabul edin. Sizinle alakalı olmayan hiçbir şeyden şikayette bulunmayın. Küçük çocuklara ve vahşi hayvanlara zarar vermeyin. Açık yerlerde yürürken kimseye zarar vermeyin, eğer birisi sizi rahatsız ederse ona, bunu yapmamasını söyleyin, eğer hala buna devam ederse onu ortadan kaldırın.

Satanizmin yayılma stratejisi : ilk defa üye olacak kişiye nasıl davranırlar...

1-Sempatizan: bu tür işlere ve eylemlere meraklı tipler zaten birer satanist adayıdır... bunlar belirli bir şahısın etrafında toplanmaya başlarlar... onun gibi giyinme, onun gibi konuşma, benzeri hareket ve tavırlar takınmaya başlarlar.
 

2-Adaylık: satanist guruba takılan bir kişi onlarla birlikle hareket etmeye başladıktan sonra bu gurup içinde bulunan ve gurubu gözaltında bulunduran kişi, belirli kıvama gelen kişileri seçmeye ve onlarla ilgilenmeye başlar... kendisi ile ilgilenildiğini anlayan kişi kendisini daha fazla önemsemeye başlar, eğitimci tabir edilen gurupla ilgilenen şahıs ilgilendiği kişilerin sosyal ve ekonomik durumları ile yapabileceği işlerin hangi derecede olduğunu anlamaya çalışır... yani gruplarına katılmaya çalışan şahısları kendilerine bir kötülük amacıylamı yoksa bilerek ve isteyerek mi girdiğini sınamaya başlar.

3- kölelik: grup içerisindeki lider konumunda bulunan şahıs artık kurbanı etkisi altına almaya başlamıştır... bu kişinin her dediği yapılır ve o örnek alınır, sözünden dışarı çıkılmaz, maddi ve manevi yönden gurup lideri beslenmeye başlanır... örnek olarak bu şahıs sizi birisinin kötülüğünden koruyorsa sizde ona yemek söylersiniz veya hediye vermeye başlarsınız.

4– eğitim: şahıs yavaş yavaş satanist olmaya başlamıştır, fakat bu hiçbir zaman karşı tarafa söylenmez, ilgilenen kişi kurbanın fiziki yapısına göre savaşçı, düşünce yapısına göre filozof, her iki özellik bir arada varsa yaylımcı kadroya dahil eder, veya büyü ve ayin işlerine meraklı bir kişiliğe sahipse büyücü veya ayinci olarak yetiştirirler... zeka ve kabiliyetlere göre tüm faaliyetlere katılıp eğitimci olunur.

5- eğitim sürecinin tamamlanması, buna vampirlikte denilebilir... artık şahıslar güneş ışığından sıkılmaya, güneşe çıktığında vücudunun yandığını hissetmeye başlamıştır... bundan böyle şahıslar kötülük yapma derecesini yükseltmeye başlarlar... hoşlanmadığı veya kendisine zarar verebileceğini düşündüğü kişilerin enerjisini çekmeye çalışır... kendisine gönderilen kötü enerjileri geri göndermeye ve karşı tarafa savaş açmaya başlanır, 16 ve 17'ci kademeye kadar bu eğitim ve kendini geliştirme çabaları bu şekilde devam eder. 32'ci derecede artık bir cadı veya bir vampir derecesine gelmiş şahıs gelebileceği en üst makamda bulunmaktadır. 33 ve en son derece olan şeytanın oğlu olabilme en nihai derecedir.

Satanistlerin ayinleri :

Satanist ayinleri her ayın 13 de genellikle karanlık binalarda, mezarlıklarda ve ormanlık alanlarda tam gece yarısı ve genellikle yedi kişinin katılımıyla kara teke ismini verdikleri gurup liderlerinin öncülüğünde yapılır... karateke üzerine satanist amblemi taşıyan siyah bir cübbe giyer... bir masa üzerine ters haç veya pentagram işareti çizilerek ortasına gümüş bir kupa konur... dünyada yaşayan iki canlı olan kedi ve keçinin kanının sadece negatif iyonu taşıdığı, keçinin kendileri için kutsal sayılması, kedinin ise nankör olduğu için düşman olarak görürler ve kedinin boğazını keserek kanı kupanın içerisine akıtırlar... önce gurup lideri ardından da üyeleri kanı içerler...  pozitif iyon taşıyan insan kanı, kedi kanı ile birleşince insanda rahatlama olur ve bu rahatlama devam edene kadar ayin devam eder... bazen de black metal veya death metal müziği eşliğinde toplu ve bir arada seks yapılır.

Bu ayinlerde gön, kedi kanı, kara ip, şarap, kılıç, zil ve mum gibi bazı ritüelleri kullanırlar... Lavey' in satanik incil' de bahsettiği bütün argümanların mutlaka bulunması zorunluluğu yoktur. Bir miktar para, şilte, gonlar siyah cübbe, kadeh ve kılıçların konulabileceği özel bir şey olmayabilir... ihtiyaç duyulan şey sadece sessiz bir yerdir. Satanist kilise bu durumdaki bir sataniste şu tavsiyede bulunur... mumu yakın ve önünüze koyun... dik oturun derin nefes alın ve sakinleşin... şuurunuzu, tüm dış düşüncelerden temizleyin, aleve bakarken içinizden veya yüksek sesle "karanlığın efendisi... ben hazırım, senin gücünü hisediyorum, ben şeytanın sahiplendiklerinden birisiyim, "selam şeytan" deyin der... yapılan ayinlere yabancılar katılamaz... ayin esnasında olanlar başkalarına anlatılmaz... anlatanlar ise cezalandırılır. Bu cezalar vücutta sigara söndürme, elleri ve ayakları arkadan bağlanarak kafaya boş bir teneke geçirilir ve şahıs çıldırana kadar tenekeye su damlatılır... diğer bir ceza ise kadınlar tarafından uygulanan hadım etmelerdir.

Türkiye' de satanizm:

Satanizm, Türkiye'de ilk olarak internet' le yayılmaya başladı... daha sonraları heavy metal grupları vasıtasıyla ilk adımlarını atarak özellikle gençler arasında yayıldı... şeytana tapanların çoğunluğunun gelir seviyesi yüksek vatandaşların çocukları olduğu, bu çocuklarında din ve öteki kutsal değerlere karşı oldukları bilinmektedir... gençlerin bu işe başlaması önce bu müzikleri dinlemesi ile başlar, sonra ise masum görünümlü arkadaş gurupları içerisinde satanist inancı yavaş yavaş empoze edilir...

Ülkemize bir başka giriş şeklide internet’ in dünyada sonraları da Türkiye'de yaygınlaşması ile birlikte iyice taraftar topladı... özellikle maddi durumu iyi olanların bu iş içinde olmasının nedeni evlerinde bilgisayarı ve kendisine ait bir odası olan gençler eğlence için internete bağlanarak "chat" denen karşılıklı sohbetler yaparlar... chat'leşme esnasında satanistlerin ilginç chatları ile karşılaşır ve sohbete başlarlar... bu ilk adımdır... sonra satanistler bu şahısa çeşitli bilgiler verir... mesela: satanizmin geçmişi ve geleceği, bulunduğu ildeki kendilerine yakın müzik marketleri, bazı şahıslar ve adreslerini vererek bunlarla bağlantı kurmalarını isterler ve böylece hedeflerine ulaşırlar.

Türkiye'deki yayınları: non serviam, şebek (köprüaltı), ölüm ve cenaze, mahşer, aşk ve şarap, shamain, kadavra zine, piramit zine, mazine, sombre, toprak, rockline, mat gibi dergiler satanistlere hitap eder.

Türkiye'deki müzik gurupları: satanic verses, ehrimen, witchtrap, pagan, shamain, asceraus, sarkofokos, sagu, hezzihill, mopheus, death out gibi yerli heavy metal gurupları. Ayrıca ülkemizdeki şimdi ki eylemi planları Sultanahmet Camii' nin yıkılması taksimde cami yapılmak istenen meydanın işgali, el yazması bir Kur'an-ı Kerim' in yırtılarak klozete veya denize atılması, kaşıkçı elması' nın çalınması, kendilerine muhalif olup zarar verebilecek insanların şeytana kurban edilmesi, gücü ellerine geçirdikleri zaman ise din ayırımı gözetmeksizin bütün ibadethaneleri tahrip edeceklerini, ayrıca Hitler faşizmini benimseyerek Türkiye' yi yabancı ırklardan temizleme gibi planları vardır... faliyetlerinin yoğun olduğu iller arasında Istanbul, Ankara, Izmir, Adana, Antalya, Bursa, Eskişehir ve Kayseri de yer alıyor. 

Laveyan Satanizm, satanist akımlar içerisinde kilisesi, yazılı törenleri, bayram günleri, din adamları olan ve organize bir din sayılan tek akım Laveyan Satanizm'dir. Laveyan Satanizm Hiristiyanlığa tepki olarak gelişmiştir. Şeytani İncil, Şeytan Kilisesi, ters haç gibi önemli Lavey öğretisinde rastlanan kavram ve ritüellerin Hiristiyanlıkta doğrudan karşıtları vardır. Buna dayanarak, Lavey'in Satanizminin Hiristiyanlık kökenli bir akım olduğu söylenebilir. Laveyan Satanizm Hiristiyanlıktan doğmakla birlikte diğer Satanist akımların İbrahimi dinlere olan karşıtlığını paylaşır. Sosyal Darwinizm, objektivizm, ateizm, hedonizm ile önemli ölçüde benzerlikler gösterir.

                                                Bu sitenin bütün hakları saklıdır © 2008-2017 gezmek.org                                             

       
 
to Top of Page