Home
Video
Uçak hobilerimiz
Müzik dinle
Eğlence ve Oyun
Çeşitli konular
Dünya
Türkiye
Magazin
Ekonomi
Otomobiller
Toplum ve Yaşam
Engelli Olmak
Korkunç Mantar
Karakter Analizleri
Hipnoz Nedir?
Beden Dili Nedir
11 Eylül'ün Sırları
Ahlak krizleri
Ah O Zor Günler
İzm ve ist' ler...
Yahudilik Nedir?
İmza ve El Yazıları
Mikro Hadiseler
Solak insanlar
Hayat Denklemi
Işıkla karanlık
Nezaket kuralları
Bunları Biliyormuyuz
Deprem Nedir?
Padişahla Vezir
Huzura giden yol
Çatlak Kova
Erkek Çocuk İsimleri
Kız Çocuk İsimleri
Burcumuz ne diyor
Kültür
Sanat
Bilim ve teknoloji
Site hakkında
Bize ulaşmak
Konuk defteri

izm ve ist'ler...

Kapitalist... kapitalizmi benimseyen kimselere verilen sıfat... kapitalizm de sermaye faiz ve sömürüye dayalı bir sistemdir... kapitalist, bir malı sadece daha pahalı satmak için alır...  kapitalist aynı zamanda sınıf ilişkilerine mahkumdur da... ayrıca lüks eşya ve madde bağımlısıdır... piyasada kalabilmek ve kar edebilmek için işgal ettiği ortamı yeniden üretim kurallarına uydurmak zorundadır, o yüzden fiyat düzeyleri, emek girdisi, çalışma hukuku, yatırım kredileri, para piyasaları falan filan gibi alanlarda her tekil kapitalistin savunması gereken çıkarları vardır... çoğunlukla birbirlerini yok ederek savunurlar bu çıkarları, yeri geldiğinde eğer bu çıkarlara kolektif bir tehdit varsa, ortak davranabilirler de... örneğin Avrupa ve Amerika gibi ...  kaptalistin ruhu sermayenin ruhudur... onun tek bir yaşam dürtüsü vardır: paradan para kazanmak... sermayaden değer ve artı değer yaratmak. Kapitalizm bir bakıma fırsatçılıktır.

Kemalist... tam bağımsızlık... eğer bugün kemalist ve kemalizm denince akla kemalizm harici şeyler geliyorsa bu kemalistlerin marifetidir... kemalizmi sadece 3-5 kişinin fikri veya yolu zannedip onların hoşlarına gitmeyen herhangi bir söz söyleyen kişilerin- her sözünü milyonlara genelleyenler hem içini boşaltmaya uğraşıp hem de kendi genellemelerine sadık kalacak biçimde yine bu iç boşaltmayı mal ettikleri insanlardır. öncelikle "Kemalist Atatürkçü değildir"... sloganı ile bölünmeye çalışılmışlar, ardından; kendilerinden, cumhuriyet devriminin halkın o zamanki siyasal ve ekonomik - özellikle de sınıfsal yapısı sebebiyle "tepeden inme" olmasını fırsat bilerek halktan soyut bir kişilermiş gibi bahsedilmeye başlanmıştır... bu sadece ve sadece Atatürk hakkında iki olumlu kelam edilince dizleri titreyen hainlerin Atatürk'e saldıramayıp o'nunla ilintili kavramlara sataşma sevdasındandır. Kemalist : Atatürk ilke ve devrimlerini benimseyen, Atatürk'ün çizdiği yolda ilerlemeyi kendine hedef belirlemiş bu görüşü savunan kişiler dir... aksini düşünen ya yanlış biliyor yada doğrusunu öğrenmek istemiyor. Kemalist... ilk defa, kurtuluş savaşı sırasında ingiliz politikacılar tarafından, Mustafa Kemal önderliğindeki anadolu direnişini küçük düşürmek maksadıyla kullanılan bir terim dir... bugün de hala dangalak bir güruh tarafından aynı amaçla kullanıldığı aşikardır.

Komünist... Marx ile doğup Mao ile devam eden... hatta bir ucu küba'ya kadar uzanan bir görüş yanlısı... komünizmi benimseyen kişilere denir... ayrıca kapitalist yayılımcılığa karşı ortaya atılan bir siyasal görüştür... ancak ülkemizde bilinçli politikalar sonucu büyük hakaret haline getirilen bir kelimedir... bazende gazete köşe yazarlarına verilen bir sıfat... mesela sakallı makallı komünist bir şey... bazende Tarık Akan'nın ta kendisi. Bazılarına göre de komünist asla teslim olmaz, böyle gelmiş böyle giderci değildir... belli bir sistemi savunur. Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyecek kişidir... nereye giderse gitsin, ne yaparsa yapsın, ne konuşursa konuşsun aklının ucunda her zaman hayalleri olan, "bu düzen böyle gelmiş böyle gider" demeyi kendine yediremeyen kişidir... evde arkadaşıyla çay içerken bile, "devrimi gerçekleştirdiğimizde" ile başlayan cümleler kurup, hayallerini hayatının her alanına taşıyan... ustalarından "devrimcinin görevi devrim yapmaktır"ı öğrenmiş olan, belki de hiç göremeyeceği günler için mücadele edebilme bilincini taşıyan kişidir... tembel ile çalışkan arasındaki hak farkını en iyi bilendir... ancak komunizm çok farklıdır... insanlara mulkiyet hakkı tanımayan... sözde alın terini esas alan... elindekiyle yetinen... sözde eşit sartlarda yasandığı ama son derece baskıcı sosyalizmden biraz daha uzak içe kapalı totaliter bir yönetim biçimidir... mülkiyetin ortaklaşa olması esasına dayalı toplumsal örgütlenmenin adıdır komünizm.
 

Sosyalist... sosyalizm'i benimsemiş kişilere verilen isim... ülkemizde bu sözcüğün anarsist sözcüğü ile karıştırılması çok yaygın bir yanılgıdır... ülkeyi halkın yönetmesini savunan düşünce sistemi... kime sosyalist deneceği belki sayfalarca yazıyla anlatılabilecek bir şeydir... ama kime denmeyecegini şöyle özetlenebilir, "devrim icin savaşmayana sosyalist denmez"... bu gayet açıklayıcı bir ifadedir, kısa ve öz... "sosyalizm bir başarısızlık felsefesi, cahillerin inancı ve kıskançlığın öğretisidir, temel ilkesi sefaletin ortak paylaşımıdır" diyor ingiliz Churchill... aslında bu zat kendi yaşamıyla da iyi bir örnek teşkil edebilmiştir... eğer yüreğiniz sevgi üretmiyorsa asla bir sosyalist olamassınız... sosyalist, eşitlikten, özgürlükten, halktan yana olandır... sosyalizm'in asıl temeli insan hakları ve fikir özgürlügüdür... Marx'a göre kapitalizmin kaçınılmaz sonucu, komünizme giden yolun ilk adımı'dır.
 

Hümanist... insanlığa değer veren... insanları seven insan... kişiliklerine ve dış görünüşlerine pek aldırış etmeden onları insan olduklari için seven insan... humanizm görüş ve felsefesine inanan kimse yada davranış biçimi.
 

Satanist... allahın varlığına inanmayıp şeytanın varlığına inanan insanlar... Türkiye'de bazı olayların cereyanından sonra satanistlik üzerine siyah giyinen uzun saçli kişiler... ancak her uzun saçlı satanist olmadığı gibi... Türkiye'de bilinmeyen bir akım... sadece özentilerinin bulunduğu şeytan ve onun anlamlarına tapan insanlar grubu... asıl anlamı şeytana tapan kişi olmaktadır... bizim sitenin konuk defterine bir yazı bırakmasını 4-5 gözle beklediğim adam... fakat ben başka bir anlamına değineceğim... satanist satanizmi bilmeyen gerizekalıların her rock/metal dinleyene söyledikleri sözdür... oysa adam olamadım bari marjinal olayım görüşünü hayat felsefesi olarak benimsemis kişilere denir.

Faşist... sadece kendi ırkına değer veren, diğer ırkları yok sayan bir görüşe sahip olan kişidir... sol'cuların küfür gibi kullanarak bazı insanlara hitap ettiği kelime... Türkiye'de bir de sol görünümlü faşistler vardır... duşüncesini zorbalıkla, kaba kuvvetle kabul ettirmeye çalışanlara denir... sol, sağ farketmez... öteki etnik kökenlerden gelen insanlara beslediği hastalıklı nefreti kusmak için ortaya çıkışı galeyan ve tahrik unsurlarıyla eş zamanlılık gösterir... mussoluni ile başlayan bu hareket bazen ülkücülere hakaret olarak kullanılır ama aslında hakaret olmayan bir kelimedir,  faşizm hareketini destekleyen demektir eğer faşist hakaret ise komunist de hakarettir... mussolininin kurduğu ideolojiye bağlı olan insanlar... faşizmin sağcı ve ülkücülerle hiç alakası yoktur... bazıları sevmediği biri hakkında şöyle der... bıyıklı mıyıklı faşist bi şey.

Feminist...  kadın yanlısı... yada kadın hakları savunucusu, bu kelime ülkemizde çok söyleniliyor ama yanlış anlaşılıyor hala... feminist olmak erkek düşmanı olmak demek değildir.

Sionist...  dünya'da yahudiliği eğemen kilma ülkü... ayrıca filistin toprakları üzerinde ulusal bir yahudi devleti kurma amacı taşıyan ırkçı bir harekettir... hatta son derece ırkçı bir doktrindir... 6 uçlu yıldız ile sembolize edilir... esasında bu biri ters biri düz duran iki üçgenin içiçe geçmiş halidir... aslında alttaki üçgen Nil nehri kıyılarındaki piramid devletinin sembolüdür.

Nihilist... nihilizme gönül vermiş kişiler... bazen de tanrının varlığına inanmayan ateist kişilere verilen isimdir... hiçbir şeyin bir anlamı olmadığı ve istediği herşeyi yapmaya izni olduğuna inanan insanlara verilen sıfattır... sosyal gelenek ve göreneklere karşı eleştirici tavır takınan... mesela ahlaki nihilizm... her şeyi inkar eden insan tipi... dinsel veya politik olmaktan önce felsefi bir kavramdır... insanı bunalıma itebileceği gibi devrimci olmaya da itebilir nihilist olmak... genelde gerçekten hiç'çi olanlar ya bunalım olur, yada tanrının varoluşunu, ruhun olumsuzlugunu, iradenin özerkliğini, aklın otoritesini, ahlaki değerlerin nesnelliğini, bilginin imkanını yadsıyan bir dünya görüşünü nihilizm'den beslemektedir.
 

Liberalist... özgürlükçü, liberalizm felsefesine inanan kişi... ayrıca ekonomide kişisel serbestliği ve bireysel davranışların özgürlüğünü savunan görüş... mesela LİBERAL EKONOMİ... bireylerin ve toplulukların serbest rekabet içinde yönetilmesini savunur ve bu sayede toplumsal adaletsizlige ve eşitsizlige yol açar... sosyal devlet olan Türkiye'de neden adaletsizliğin ve dengesizliğin çok olduğunu sorgularken bu kelime çok kullanılmalıdır... Liberalizm, temeline özgürlüğü koyarken bu kavramı başka bir kavram etrafında geliştirmiştir... aslında bu kavram da bireydir... ayrıca liberalizmde hukuki eşitlik vardır... bu da özgürlükten sonra ikinci temel değer olarak karşımıza çıkar... liberalizme göre insanlar doğuştan bir takım haklar elde ederler... bu hak herkeste aynıdır... yaşam boyunca da bu eşitlik sürmektedir... ancak hukuki eşitliği kabul eden liberalizm sosyal eşitliği kabul etmemektedir... buna neden olarak da her insanın farklı yetenek ve zekaya sahip olması gösterilir... bu yüzden hayat süresince bu özelliklerini kullanarak farklı yerlere gelebilirler... üçüncü temel değer ise siyasi iktidarın bireylerin rızasına dayanmasıdır... liberalizme göre bireylerin tek tek mutlu olması toplumun mutlu olması demektir... liberalizmle kapitalizm'den ayıran boyut ise derin çizgilere dayanır... liberalizm bir ideolojiyken kapitalizm bir tür ekonomik sistemdir.

Militarist... militaristler askeri kesimi destekleyen ama orduyla her hangi bir bağlantısı bulunmayan... bir savaş çıktığı zaman da ahkam kesen... hatta milis olabilecek kişilere de denir. Bunlar askerlik konularına kendini fazla kaptırmış kişilerdir... mesela Saddam Hüseyin... Muammer Gaddafi... buna benzer insanlar genelde savaş alanı ortasında sagdan soldan bomba yagdığı bir noktaya bırakılmadıkları sürece akıllanmazlar.

Terörist... şiddet kullanarak siyasi güç elde etmek isteyen kişiler... anarşistle eş anlamlı olduğu varsayılan bir term... oysaki şiddet kullanmadan da anarşist olunabilir... daha doğrusu şiddet kullanan anarşiste terörist denir kısaca... ancak, birinin terörist olarak gördüğü kişi... diğerinin özgürlük savaşçısıdır. Aslında ülkemizi ve bazı ülkeleri sırtından bıçaklayan kişilere denir... bir de bunların devlet olanları vardır... ama bunları burda listelemek lüzümu görmüyorum. Terörist kelimesi... kişilere ve bazı toplumlara göre değişen bir kavramdır, mesela Hollanda, Belçika gibi yavşak devletler PKK'yı asla terör sınıfına koymazlar... terörün bir standardı yoktur... terör kavramı mesela avrupa için öldürenler değilde, öldürülenlerle ilgili bir durumdur... ölenler avrupalı ise, failler teröristtir... yok ölenler 26'cı meridye'nin doğusunda kalıyorsa, zihin olarak öldürenler terörist değildir... yani el kaide militanları, beyaz avrupalı yada anglo saksonları öldürdüğü müddetçe teröristtir... ama Bush ıraklı'ları öldürdüğü sürece özgürlük savaşçısıdır...  ermeni örgütü asala, Türk diplomatlarını öldürdüğü sürece mazlum bir reflekstir... ancak hava limanında 3 Fransız bu grubun eylemiyle ölünce bu sefer asala bir terör grubudur.
 

Alkolist... alkolizm yoluna baş koymuş... bu uğurda gözünü kırpmadan canını feda edebilen insandır... elinde bira dolu poşetle çıkar tekel bayii den... çok uzaklara bakar umutla ve özlemle... sonra da, has sittir, sigara almayı unutmuşum deyip geri döner, fakat karizma resetlenmiştir... kafayı bulunca atlar arabasına... sonra bir bakarsın dört teker havada... alkolist aslında, alkolik hareketin hararetli savunucularındandır... hayat felsefesi olarak "alkolik hareket engellenemez" sloganını seçmiştir kendisine.

Semitist... musevilerin sosyal ve ekonomik izolasyonu semit, yani sami diye adlandırılan etnik grubu savunan görüş... sadece yahudileri değil arapları da içinde barındıran grup... ayrıca sami dilini konuşan tüm toplumları içinde barındırır... ancak avrupa'da yahudilerden nefret etmenin popüler olmasıyla birlikte, semite kelimesi, sadece "yahudi ırkı" anlamına gelmiş oldu. Ari ırkının zıddı olarak semit ırkı ortaya çıktı ve bundan da antisemitizm doğmuş oldu... antisemitizmin sionizm karşıtlığı ile karıştırıllması, yada aynı şey gibi gösterilmeye çalışılması bence yanlıştır...  kelime anlamı "sami topluluğuna mensup kişilere verilen isimdir... bunlar, sam'ın oğulları olaraktan Araplar ve Yahudilere karşı olması'dır... ancak, incil 'de kullanıldığı bağlamıyla yahudi aleyhtarlığı anlamında kullanılagelmiş bir kelimedir... anlam git gide erozyona uğrayıp artık Yahudi düşmanlığı manasına gelse de, semitik ırklara, yani sami ırklara karşı olma durumudur.

                                                                                                                                                      

to Top of Page